Author: Dabao Fan

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  1
 Total number of DOI excluding self-citations  1
 Average citations per article  1.00
 Average excluding self-citations  1.00
 Years 2017 - 2017 

MIC: Dabao Fan

1. Ruiqin Li, Shusen Wang, Dabao Fan, Yuting Du and Shaoping Bai, “Dynamic Modeling of a 2-RPU+2-UPS Hybrid Manipulator for Machining Application”, 2017-4-2
 
[1] M Ratiu and D M Anton (2020), doi:10.1088/1757-899X/898/1/012007