Author: Hannu T. Toivonen

 Total number of MIC articles   3
 Total number of DOI citations  27
 Total number of DOI excluding self-citations  23
 Average citations per article  9.00
 Average excluding self-citations  7.67
 Years 1980 - 1984 

MIC: Hannu T. Toivonen

3. Hannu T. Toivonen, “Multivariable adaptive control”, 1984-1-2
 
[1] H.T. TOIVONEN (1987), doi:10.1016/B978-0-12-012726-9.50009-1
[2] M. O. TADE, M. M. BAYOUMI and D. W. BACON (1988), doi:10.1080/00207728808547148
[3] PERTTI M. MÄKILÄ (1991), doi:10.1080/00207179108934193
[4] L. DUGARD and J. M. DION (1985), doi:10.1080/00207178508933425
[5] J. Carrillo, J.M. Dion, L. Dugard and R. Ortega (1986), doi:10.1016/B978-0-08-032554-5.50053-7
2. Hannu T. Toivonen, “Multivariable controller for discrete stochastic amplitude-constrained systems”, 1983-2-2
 
[1] P.M. Mäkilä, T. Westerlund and H.T. Toivonen (1984), doi:10.1016/0005-1098(84)90061-X
[2] A. Królikowski (1995), doi:10.1002/acs.4480090306
[3] P. Makila and H. Toivonen (1987), doi:10.1109/TAC.1987.1104686
1. T. Westerlund, Hannu T. Toivonen and K-E Nyman, “Stochastic Modelling and Self Tuning Control of a Continuous Cement Raw Material Mixing System”, 1980-1-2
 
[1] Juan M. Martín-Sánchez, João M. Lemos and José Rodellar (2012), doi:10.1002/acs.2313
[2] P.M. Mäkilä (1984), doi:10.1016/0005-1098(84)90017-7
[3] K. Najim and M.M. Saad (1991), doi:10.1016/0959-1524(91)80004-4
[4] K.J. Åström (1983), doi:10.1016/0005-1098(83)90002-X
[5] Mikko Korpi, Hannu Toivonen and Björn Saxén (2003), doi:10.1016/S1570-7946(03)80203-1
[6] H. Unbehauen (1986), doi:10.1016/B978-0-08-032554-5.50006-9
[7] P. Lin, P. Prevot and J.P. Barbier (1989), doi:10.1016/B978-0-08-035738-6.50069-0
[8] J. Hetthèssy, I. Vajk, R. Haber, M. Hilger and L. Keviczky (1984), doi:10.1016/B978-0-08-029980-8.50034-2
[9] Dimitris Tsamatsoulis (2014), doi:10.1002/cjce.22043
[10] K.J. Astrom (1987), doi:10.1109/PROC.1987.13721
[11] P. Lin, P. Prevot and J.P. Barbier (1988), doi:10.1016/S1474-6670(17)54986-1
[12] P. Lin, M. Miquel, P. Prevot and J.P. Barbier (1989), doi:10.1016/S1474-6670(17)53128-6
[13] H. Unbehauen (1985), doi:10.1016/S1474-6670(17)60106-X
[14] K.E. Nyman (1983), doi:10.1016/S1474-6670(17)64260-5
[15] K.T. Westerlund (1983), doi:10.1016/S1474-6670(17)64261-7
[16] J. Hetthèssy, I. Vajk, R. Haber, M. Hilger and L. Keviczky (1983), doi:10.1016/S1474-6670(17)62663-6
[17] G. Bavda and J. Kocijan (2007), doi:10.1177/0142331207070362
[18] P. M. Makila (1982), doi:10.1002/j.1099-1514.1982.tb00032.x
[19] D. E. Seborg, T. F. Edgar and S. L. Shah (1986), doi:10.1002/aic.690320602