Author: Svein Linge

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  1
 Total number of DOI excluding self-citations  1
 Average citations per article  1.00
 Average excluding self-citations  1.00
 Years 1995 - 1995 

MIC: Svein Linge

1. Geir Horn and Svein Linge, “Analytical generation of the dynamical equations for mechanical manipulators”, 1995-3-4
 
[1] Ruiqin Li, Shusen Wang, Dabao Fan, Yuting Du and Shaoping Bai (2017), doi:10.4173/mic.2017.4.2