Author: Lennart Ljung

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  9
 Total number of DOI excluding self-citations  9
 Average citations per article  9.00
 Average excluding self-citations  9.00
 Years 1994 - 1994 

MIC: Lennart Ljung

1. Lennart Ljung, “System Identification in a MIC perspective”, 1994-3-4
 
[1] R. Vilanova and P. Balaguer (2009), doi:10.1049/iet-cta:20070483
[2] J.M. Boling and P.M. Makila (1998), doi:10.1109/9.668839
[3] P.M. Mäkilä, J.R. Partington and T.K. Gustafsson (1995), doi:10.1016/0005-1098(95)00106-3
[4] Biao Huang and Sirish L. Shah (1997), doi:10.1016/S0959-1524(97)00019-X
[5] John Doty and Jose Camberos (2010), doi:10.2514/6.2010-278
[6] J.M. Boling and P.M. Makila (1995), doi:10.1109/ACC.1995.532082
[7] Pedro Balaguer and Ramon Vilanova (2006), doi:10.1109/CDC.2006.377513
[8] Pedro Balaguer, Ramon Vilanova and Asier Ibeas (2006), doi:10.1109/CESA.2006.4281685
[9] Ankitkumar Dandiwala, Jigneshsinh Sindha, Basab Chakraborty and Debashish Chakravarty (2023), doi:10.1177/14644193231163631