Author: Hyunh van Khang

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  8
 Total number of DOI excluding self-citations  8
 Average citations per article  8.00
 Average excluding self-citations  8.00
 Years 2022 - 2022 

MIC: Hyunh van Khang

1. Andreas Klausen, Hyunh van Khang and Kjell G. Robbersmyr, “RMS Based Health Indicators for Remaining Useful Lifetime Estimation of Bearings”, 2022-1-3
 
[1] Hong Xiao, Ping Li, Hanlin Zeng, Tiancai Liang, Wenchao Jiang and Zhiming Zhao (2022), doi:10.1002/int.23008
[2] Weili Kong and Hai Li (2022), doi:10.1016/j.asoc.2022.109630
[3] Hai Li and Chaoqun Wang (2023), doi:10.1177/1748006X221147441
[4] Han-Bing Zhang, De-Jun Cheng, Kai-Li Zhou and Sheng-Wen Zhang (2023), doi:10.1016/j.knosys.2023.110391
[5] Cheng Peng, Yuanyuan Zhao, Changyun Li, Zhaohui Tang and Weihua Gui (2023), doi:10.3390/e25111539
[6] Jun Guo, Dapeng Li and Baigang Du (2023), doi:10.1016/j.asoc.2023.111071
[7] Yuxin Li, Jie Liu, Baonan Liu, Fengyuan Zhang, Xiaohui Yuan and Yongchuan Zhang (2024), doi:10.1088/1361-6501/ad1475
[8] Gang Bao, Ranran Zhau, Rui Xu and Yikai Liu (2023), doi:10.1109/NTCI60157.2023.10403696