Author: Hyunh van Khang

 Total number of MIC articles       1 Arrow Up
 Total number of DOI citations  4
 Total number of DOI excluding self-citations  4
 Average citations per article  4.00
 Average excluding self-citations  4.00
 Years 2022 - 2022 

MIC: Hyunh van Khang

1. Andreas Klausen, Hyunh van Khang and Kjell G. Robbersmyr, “RMS Based Health Indicators for Remaining Useful Lifetime Estimation of Bearings”, 2022-1-3
 
[1] Hong Xiao, Ping Li, Hanlin Zeng, Tiancai Liang, Wenchao Jiang and Zhiming Zhao (2022), doi:10.1002/int.23008
[2] Weili Kong and Hai Li (2022), doi:10.1016/j.asoc.2022.109630
[3] Hai Li and Chaoqun Wang (2023), doi:10.1177/1748006X221147441
[4] Han-Bing Zhang, De-Jun Cheng, Kai-Li Zhou and Sheng-Wen Zhang (2023), doi:10.1016/j.knosys.2023.110391