Author: Konrad J. Jensen

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  3
 Total number of DOI excluding self-citations  2
 Average citations per article  3.00
 Average excluding self-citations  2.00
 Years 2021 - 2021 

MIC: Konrad J. Jensen

1. Konrad J. Jensen, Morten K. Ebbesen and Michael R. Hansen, “Development of 3D Anti-Swing Control for Hydraulic Knuckle Boom Crane”, 2021-3-2
 
[1] Konrad Johan Jensen, Morten Kjeld Ebbesen and Michael Rygaard Hansen (2022), doi:10.3390/robotics11020034
[2] Zhaopeng Ren, Zhe Huang, Tingqi Zhao, Shenghai Wang, Yuqing Sun, Haiquan Chen and Nan Fang (2024), doi:10.2478/pomr-2024-0019
[3] Yinglong Chen, Yue Zhao, Jia Wang, Shuangxi Yang, Siru Che, Fujun Song and Xinyu Yang (2023), doi:10.1109/FPM57590.2023.10565444