Author: Damiano Padovani

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  11
 Total number of DOI excluding self-citations  5
 Average citations per article  11.00
 Average excluding self-citations  5.00
 Years 2019 - 2019 

MIC: Damiano Padovani

1. Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux, “Enabling Energy Savings in Offshore Mechatronic Systems by using Self-Contained Cylinders”, 2019-2-2
 
[1] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040079
[2] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
[3] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248373
[4] Chong Shi, Yan Ren, Hesheng Tang and Leaven Romeo Mupfukirei (2021), doi:10.1088/1361-6501/abfad2
[5] Konrad Johan Jensen, Morten Kjeld Ebbesen and Michael Rygaard Hansen (2021), doi:10.3390/en14206566
[6] Shufei Qiao, Yunxiao Hao, Long Quan, Lei Ge and Lianpeng Xia (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3149515
[7] D Padovani, P Fresia, M Rundo and G Altare (2022), doi:10.1088/1742-6596/2385/1/012028
[8] Jeremy Beale and Damiano Padovani (2023), doi:10.1109/ICMRE56789.2023.10106608
[9] D Padovani, M Rundo, P Fresia and G Altare (2023), doi:10.1088/1742-6596/2648/1/012051
[10] Wei Zhao, Morten Kjeld Ebbesen and Torben Ole Andersen (2023), doi:10.1109/ICCMA59762.2023.10374706
[11] Zengguang Liu, Jisu SUN, Daling Yue, Xiukun Zuo, Hongfei GAO, Ke Feng, Wanmi Chen and Xiaogang Liu (2024), doi:10.1117/12.3026210