Author: Bernt Sigve Aadnøy

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  10
 Total number of DOI excluding self-citations  10
 Average citations per article  10.00
 Average excluding self-citations  10.00
 Years 2016 - 2016 

MIC: Bernt Sigve Aadnøy

1. Dan Sui and Bernt Sigve Aadnøy, “Rate of Penetration Optimization using Moving Horizon Estimation”, 2016-3-1
 
[1] Chao Gan, Weihua Cao, Min Wu, Kang-Zhi Liu, Xin Chen, Yule Hu and Fulong Ning (2019), doi:10.1016/j.asoc.2019.04.020
[2] Suranga C.H. Geekiyanage, Erik A. Loeken and Dan Sui (2019), doi:10.1016/j.petrol.2019.106834
[3] Lei Zou, Zidong Wang, Jun Hu and Qing-Long Han (2020), doi:10.1016/j.inffus.2020.01.009
[4] Runa Linn Egeland, Astrid Lescoeur, Martin Olsen, Mayuran Vasantharajan, Sigve Hovda and Alexey Pavlov (2018), doi:10.1109/CCTA.2018.8511506
[5] Chao Gan, Wei-Hua Cao, Kang-Zhi Liu, Min Wu, Fa-Wen Wang and Suo-Bang Zhang (2020), doi:10.1109/TII.2019.2943165
[6] Ammar M. Alali, Mahmoud F. Abughaban and Beshir M. Aman (2020), doi:10.1016/j.petrol.2020.108075
[7] Magnus Nystad, Bernt Sigve Aadnoy and Alexey Pavlov (2021), doi:10.3390/en14051298
[8] Magnus Nystad, Bernt Sigve Aadnoy and Alexey Pavlov (2022), doi:10.1115/1.4053127
[9] Chao Gan, Wei-Hua Cao, Kang-Zhi Liu and Min Wu (2022), doi:10.1016/j.jprocont.2021.12.002
[10] Chao Gan, Xiang Wang, Lu-Zhao Wang, Wei-Hua Cao, Kang-Zhi Liu, Hui Gao and Min Wu (2023), doi:10.1016/j.geoen.2023.212187